< Zpět na domovskou stránku

Prčický zámek:
historie a současnost

Nejstarší písemná zmínka o Prčici pochází z druhé poloviny 12. století. Název je příbuzný se slovem prkno, původní prčická tvrz byla totiž dřevěná, čili prkenná, tehdejším jazykem prčená. Podle některých pramenů je synonymem pro Prčici i německý název Plankenberg, tedy něco jako Prknov. 

Na tvrzi tehdy panoval Vítek I. z Prčice z rodu Vítkovců, významný šlechtic, který, mimo jiné, zastával úřad stolníka českých panovníků. Podle pověsti svoje panství rozdělil mezi své syny (takzvané dělení růží), kteří se stali zakladateli pěti velkých šlechtických rodů: pánů z Hradce, pánů z Krumlova, pánů z Rožmberka, pánů z Landštejna a Třeboně a pánů ze Stráže a Ústí. Společnou měli růži ve znaku, každý rod v jiné barevné kombinaci. Zástupci těchto rodů měli obrovský vliv a majetek nejen v Čechách a na Moravě, ale i v dnešním Rakousku.

Páni z růže, obraz Mikoláše Alše

Původní dřevěná tvrz se nacházela v místě, kde je dnes prčické náměstí, respektive kostel. Další tvrz, už kamenná, stála na místě hospodářských budov současného zámku. Až v pořadí třetí tvrz byla v polovině 16. století přestavěna na zámek v renesančním slohu. Pozůstatky tvrze se dodnes nacházejí v obvodovém zdivu. V polovině 18. století došlo k proměně zámku do barokní podoby a v průběhu 19. století byl pak ještě několikrát upraven, tentokrát v klasicistním stylu.

Zámek ve 30. letech

Během staletí zámek mnohokrát změnil majitele, přičemž často šlo o známé šlechtické rody. Kromě Rožmberků, tedy potomků samotného Vítka z Prčice, stojí za zmínku například Černíni nebo Valdštejnové. Posledním vlastníkem z řad šlechty byl Václav Ignác z Eisensteina, jehož erb zdobí fasádu dodnes. V roce 1924 zámek koupil Ing. Jaroslav Hásek, významný zbrojní konstruktér. Z velmi chudých poměrů se vypracoval až na profesora balistiky vídeňské akademie a později na generálního radu plzeňské Škodovky a správního radu Zbrojovky Brno. 

Ing. Hásek (nahoře uprostřed) před vchodem do zámku

Po komunistickém puči v roce 1948 vlastnictví přešlo do rukou státu. Dlouhé období chátrání zastavily až restituce v roce 1993, kdy byl zámek navrácen dědicům Ing. Háska. Ti v roce 1996 zahájili postupnou rekonstrukci, včetně obnovy celého okolního areálu. Zámek byl poté využíván pro konání svateb či různých společenských a kulturních akcí.

Novým vlastníkem se v roce 2021 stala společnost Prusa Research a.s., světově známý výrobce 3D tiskáren. Ta má v plánu zámek a jeho okolí nadále zvelebovat a upravovat tak, aby byl ozdobou města Sedlec-Prčice.