Události na Zámku Prčice

PRČICKÉ SYMPOZIUM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

SP0

BĚH NADĚJE

Ve středu 27. května 2015 proběhla v prostorách zámku Prčice a v zámeckém parku 8. ročník sportovně charitativní akce "Běh naděje" a 17. ročník Běhu proti rakovině v Sedlci-Prčici. I přes velmi chladné počasí do zámeckého parku přišel úctyhodný počet účastníků a všech 260 účastníků přispělo na boj s nejzákeřnější nemocí lidstva. Dohromady bylo vybráno 13 316,- Kč. Běh naděje je mimořádná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou určenou na podporu boje proti rakovině. Zvláštní poděkování patří pořadatelům této akce TJ Sokol Sedlec-Prčice a Městu Sedlec-Prčice ve spolupráci se ZŠ a také všem sponzorům. Poděkování patří všem, kteří přišli tuto akci podpořit a přispěli do sbírky Běhu naděje.

Benefiční koncert pro Verunku Čichovskou

V sobotu 23.5. 2015 se v zámeckém parku v Prčici konal Benefiční koncert pro Verunku Čichovskou. Za Správu majetku zámku Prčice bychom rádi poděkovali pořadatelům, dobrovolníkům a všem zúčastněným, kteří přišli tento Benefiční koncert podpořit. Srdečné děkuji patří celé rodině Verunky Č. Právem jim náleží pomoc a lidské pochopení. Verunce je 10 let a její diagnóza je dětská mozková obrna. V současné době je plně závislá na cizí pomoci. Konto sbírky pro Verunku bude použito na nákup zdravotních pomůcek a platbu rehabilitace. Kdokoliv může pomoci této holčičce, finanční dary můžete zasílat na toto konto. Sbírka Veronika Čichovská č. účtu: 20183-320109339/0800. (Konto sbírky je otevřeno do 31.8. 2015.)

Festival MUSIC AFTER MARCH 2015

V sobotu 16. 5. se v zámeckém areálu v Prčici konal 0. ročník festivalu MUSIC AFTER MARCH 2015. Tento ročník festivalu jsme chtěli věnovat hlavně místním lidem města Sedlec-Prčice. Rádi bychom poděkovali hlavně lidem, kteří přišli tuto kulturní akci podpořit a také všem účinkujícím a partnerům. Máme další plány na různorodé kulturní a společenské akce. Takže se můžete těšit společně s námi...