Historie

 

První zmínka o tvrzi, která se datuje do období Vítkovců, sahá až k roku 1197. Jejím zakladatelem byl Vítek I. z Prčice, předek pánů z Hradce, Krumlova, Landštejna, Rožmberka a Stráže. Tvrz byla "prčená", tedy dřevěná, a od toho je údajně odvozen název vsi Prčice.Z doby kolem poloviny 16. století byly objeveny první písemné paměti, které hovoří o již zděné, ale zpustlé tvrzi.

Její majitelé byli nejdříve Rožmberkové, pak Beneš a Jan z Choustníka, později páni z Borotína a Lanštejna. V této době došlo k renesanční přestavbě gotické tvrze Adamem Voračickým a v roce 1591 stála na jejích základech dvoupodlažní renesanční budova. Panství přešlo do rukou potomků Adama Voračického, kteří ho prodali Černínům a Černínové v roce 1612 Talmberkům. V roce 1705 koupili Prčici Valdštejnové, jenže ji zadlužili a v roce 1715 prodali Vchynským z Vchynic. Ti ji deset let na to prodali dál Janu Vítovi Malovcovi z Malova, jenž zahájil zásadní barokní přestavbu zámku, navrženou architektem Ignacem Pree.

Rozsáhlou klasicistní přestavbu provedl až v polovině 19. století měšťan Karel Burka, jenž zámek prodal hospodářskému radovi Antonínu Janu Oppeltovi. Ten ho roku 1835 prodal dál advokátovi Václavu Ignáci z Eisensteina. Kolem roku 1890 byly provedeny další rozsáhlé klasicistní úpravy. Zámek v roce 1924 koupil ze záboru Jaroslav Hásek, generální rada Škodových závodů v Plzni. O patnáct let později byla na něj uvalena nucená správa německými okupanty a v roce 1948 byl znárodněn. Za doby komunistické vlády došlo k devastaci movitého a nemovitého majetku.

V roce 1993 byl zámek navrácen potomkům Jaroslava Háska a Anny Háskové. K rozsáhlým opravám přistoupila nejmladší generace vlastníků, kteří od roku 1996 provádějí obnovu celého areálu včetně parku podle studie ing. arch Tomáše Remla ve spolupráci s památkáři, odborem životního prostředí s městským úřadem a s podporou Fondu pro záchranu architektonického dědictví Ministerstva Kultury. Obnova by nebyla úspěšná bez pomoci celého týmu spolupracovníků, kteří společně s námi usilují o úspěšné dokončení tak rozsáhlého projektu.

 

 

erb1 erb3 erb5 erb7 erb9 erb11
erb2 erb4 erb6 erb8 erb10 erb12